Het is voor bedrijven van belang om alle componenten die nodig zijn voor het productieproces op voorraad te hebben. Daarmee kan worden voorkomen dat deadlines niet gehaald worden omdat de productie moet worden stilgelegd vanwege een ontbrekend onderdeel. Het magazijn mag echter ook niet te vol liggen. Ten eerste wordt het dan lastig om componenten te vinden, maar veel voorraad is ook kostbaar. Het is dus de kunst om voldoende voorraad te hebben om de continuïteit in de productie te garanderen, zonder dat hier enorm veel kapitaal in gaat zitten.

 

Automatisering

De beste manier om een optimale magazijnvoorraad te krijgen en te houden is het voorraadbeheer te automatiseren. Hoe verdergaand de automatisering gaat, des te gemakkelijker is het om de voorraad klein te houden. Een ideale situatie wordt bereikt als het voorraadbeheer gekoppeld is aan alle andere processen die te maken hebben met de productie en de planning. Dat kan door gebruik te maken van speciale software. Daarmee kan informatie uit de verschillende afdelingen worden uitgewisseld. Daarom zorgt deze software voor beter magazijnbeheer. Componenten die nodig zijn worden alleen besteld zodra ze nodig zijn. Het magazijn ligt daardoor nooit te vol.

 

Voorraadbeheer

Software voor voorraadbeheer kan op allerlei niveaus worden gebruikt. Kleine bedrijven zullen waarschijnlijk vooral basisgegevens in de software zetten. Bij grote bedrijven is het de moeite waard om alles details van de voorraad in de software te zetten. De voorraad wordt dan op het juiste moment besteld in de juiste hoeveelheid. Er is inzicht in de minimale en de uitgaande hoeveelheid componenten. Door ook levertijden en inkoopprijzen in de software te zetten kan het optimale bestelmoment worden bepaald, waarbij de laagste tarieven worden betaald.

 

Conclusie

De eerste tip om het magazijnbeheer te verbeteren is gebruik te maken van software voor het voorraadbeheer. De tweede tip is alles tot op het kleinste detail in die software te zetten. Daardoor kan de software bepalen wat het optimale bestelmoment is en in welke hoeveelheden er voor de componenten de laagste prijs moet worden betaald. Tip 3 is de automatisering door te voeren in het gehele productieproces. Informatie uit alle bedrijfsonderdelen kan dan worden gebundeld voor optimale efficiency.