Zoeken

Zoek op internet naar; postcodes, antwoordnummer, adres, omgekeerd zoeken, werk, en nog veel meer.

Lees meer..
Nieuws

Alle met betrekking over nieuws. Persberichten plaatsen. Persberichten lezen. Actueel nederlands nieuws.

Lees meer..
Divers

Kopen, verkopen, veilen, promoten, gratis adverteren, gratis afhalen en allerlei andere zaken…

Lees meer..

Balans Digitaal

Kinderen met leer- en gedragsstoornissen – Oudervereniging Balans

Het belang van oudervereniging Balans

Balans is de landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, waaronder ADHD, dyslexie, het Syndroom van Asperger en PDD-NOS. Hieronder leest u waarom Balans zo belangrijk is voor deze ouders, hun kinderen en hun omgeving. In onze missie en visie leest u waar wij voor staan.

Waarom Balans?

Omdat:

 

● ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag het leven van een kind, zijn

ouders en verdere omgeving ernstig kunnen verstoren

 

● deze problemen zo vroeg mogelijk aangepakt moeten worden om

schadelijke gevolgen te voorkomen

 

● er in de maatschappij nog veel misverstanden over deze problemen zijn

(‘het ligt aan de opvoeding’, ‘het is onwil van het kind’), terwijl het meestal

stoornissen zijn met een neurobiologische achtergrond

 

● de toekomst van een kind er heel anders uit kan zien als het een goede

behandeling krijgt

 

Waarom een oudervereniging?

Omdat:

● ouders vaak op zoek zijn naar goede informatie over de stoornis van hun

kind

 

● ouders samen meer kunnen bereiken dan alleen

 

● het voor de meeste ouders een enorme opluchting is te beseffen dat er

meer ouders met deze problemen zijn

 

● ouders die in dezelfde situatie zitten veel van elkaar kunnen opsteken

 

Niet alleen voor ouders!

Balans is er ook voor personen in de naaste omgeving van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag, zoals medewerkers binnen het onderwijs en de hulpverlening. Ook op hen is de informatie van Balans gericht.

 

 

 

Meer informatie

Website: www.balansdigitaal.nl

 


Terecht bezorgde ouders

Wij zijn een groeiende groep ouders van hoogbegaafde kinderen. Onafhankelijk van elkaar zijn wij al vele jaren bezig om voor onze kinderen onderwijs op maat te krijgen. We merken dat er op scholen nauwelijks kennis is over hoogbegaafdheid en dat men ouders niet als serieuze gesprekspartners en ervaringsdeskundige van hun kind ziet.

Ouders kloppen tevergeefs aan bij instanties waarvan zij denken dat men kan helpen helaas worden ouders van het kastje naar de muur gestuurd en zijn over het algemeen zeer veel geld kwijt aan deskundigen die de school informeren over de andere en snelle manier van leren van hoogbegaafde kinderen. Zolang in Nederland alleen de schoolplicht in wetgeving is verankerd en het recht op passend onderwijs niet is vastgelegd zullen kinderen de dupe worden van voor hen inadequaat onderwijs waardoor ze geblokkeerd worden in hun ontwikkelingsdrang met alle zeer schadelijke gevolgen van dien!

Uit recent onderzoek is gebleken dat van de ruim 7000 Nederlandse basisscholen de helft bekend is met het fenomeen hoogbegaafdheid. Daarvan stuurt slechts 10% hun leerkrachten erop uit om meer te weten te komen over hoogbegaafdheid daarvan onderneemt een deel een poging daadwerkelijk aan de slag te gaan. Met andere woorden 5% van de Nederlandse basisscholen stuurt leerkrachten erop uit om meer over hoogbegaafdheid aan de weet te komen waarvan een klein deel aan de slag gaat. Dus op nog geen 5% van de Nederlandse scholen tracht hoogbegaafde kinderen te begeleiden. Inmiddels begrijpen wij,…………passend onderwijs is niet weggelegd voor hoogbegaafde kinderen alles hangt af van de capaciteiten van de leerkracht, de visie van de school en de praktische mogelijkheden. Aldus uitspraken van de onderwijsinspectie. Dit is tegenstrijdig met het Verdrag voor de Rechten van het Kind dat ook door Nederland is getekend en met de wet op het basisonderwijs waarin staat dat leerlingen een ononderbroken ontwikkeling moeten doorlopen dat wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Wij zetten ons in om ervoor te zorgen dat hoogbegaafde kinderen ook recht krijgen op invulling van het recht op passend onderwijs.

 

 

 

Meer informatie

Website: www.terechtbezorgdeouders.nl

 


Zoeken
Gesponsorde Plekken
Gratis links plaatsen?
.