Als je een werknemer of werkgever bent in Nederland, dan heb je misschien al eens gehoord van de term ‘transitievergoeding’. Dit is een compensatiebetaling die wordt gedaan aan werknemers die worden ontslagen of van wie de arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd na een dienstverband van twee of meer jaren. Toch weten maar weinig werknemers in welke gevallen zij recht hebben op een transitievergoeding en de hoogte hiervan. Om hier meer bekendheid over te creëren, geven wij in deze blogpost een uitgebreide gids voor de transitievergoeding in Nederland. Lees snel verder en voorkom dat je ten onrechte wordt benadeeld!

 

Wat is de transitievergoeding?

De transitievergoeding is een financiële vergoeding die wordt betaald aan werknemers die worden ontslagen of van wie de arbeidsovereenkomsten niet worden verlengd na twee jaar of meer dienstverband. Het is speciaal in het leven geroepen om werknemers te compenseren voor het verlies van hun baan en hen te helpen over te stappen naar een nieuwe baan. Hiermee is de transitievergoeding dus eigenlijk niets meer dan een overbrugging waarmee jij jouw vaste lasten kan blijven betalen.

 

Hoe wordt de transitievergoeding berekend?

De hoogte van de transitievergoeding is gebaseerd op het bruto maandsalaris van een werknemer en het aantal jaren dat ze hebben gewerkt voor de werkgever. De berekening is als volgt:

  • Voor de eerste 10 jaar dienstverband is de transitievergoeding gelijk aan een derde van het bruto maandsalaris voor elk jaar dienstverband.
  • Voor elk jaar dienstverband na de eerste 10 jaar is de transitievergoeding gelijk aan de helft van het bruto maandsalaris voor elk jaar dienstverband.
  • Het maximale bedrag van de transitievergoeding is begrensd op €84.000 of een bruto jaarsalaris, afhankelijk van welke van de twee hoger is.

Wanneer wordt de transitievergoeding betaald?

De werkgever is verplicht de transitievergoeding aan de werknemer te betalen op de laatste dag van het dienstverband of binnen één maand na het einde van de arbeidsovereenkomst. Als de werkgever dit niet doet, kan de werknemer juridische stappen ondernemen om de betaling te eisen. Een werkgever is hiermee dan ook verplicht om de transitievergoeding daadwerkelijk uit te keren.

 

Uitzonderingen op de transitievergoeding

Er zijn enkele uitzonderingen op de transitievergoeding. Deze omvatten:

  • Als de werknemer wordt ontslagen wegens ernstig wangedrag.
  • Als de werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt.
  • Als de werknemer akkoord gaat met een beëindigingsovereenkomst die een afvloeiingsregeling omvat.
  • Als de werkgever failliet gaat.

Voldoe jij of jouw werkgever aan één van bovenstaande uitzonderingen? Dan is het goed om te weten dat er helaas geen aanspraak gedaan kan worden op een transitievergoeding.

 

Hoe zit het met een transitievergoeding en ziekte?

Als een werknemer ziek is en na twee jaar ziekte wordt ontslagen, heeft hij of zij ook recht op een transitievergoeding. Dit staat bekend als de transitievergoeding bij ziekte waarbij het niet uitmaakt of de ziekte de oorzaak is van het ontslag of niet. De transitievergoeding moet in dit geval worden berekend over de periode van ziekte en de periode daarvoor.

Werkgevers kunnen in sommige gevallen onder voorwaarden worden gecompenseerd voor de kosten van de transitievergoeding bij ontslag wegens langdurige ziekte. Dit geldt bijvoorbeeld als de werkgever een kleine ondernemer is of als de werkgever de transitievergoeding niet kan betalen vanwege een slechte financiële situatie. De compensatie wordt betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWF) van het UWV.

 

Schakel een arbeidsjurist in

Twijfel je of jij recht hebt op een transitievergoeding? Dan is het ontzettend belangrijk om in ieder geval altijd een arbeidsjurist in te schakelen voor advies. Op die manier weet jij waar je aan toe bent en weet je waar er eventueel nog een mogelijkheid is tot onderhandeling. Veel succes!