Soms hebben mensen schulden. Veel mensen proberen het eerst zelf om er weer uit te komen. Het lukt dan niet. Dan kan een Wsnp traject de volgende stap zijn. Het bied je dan de mogelijkheid en de kans om weer een schuldenvrije toekomst te krijgen. Hoe het precies werkt leggen wij je in het kort uit.

 

Hoe werkt een Wsnp-traject?

Een Wsnp wordt altijd aangevraagd bij een rechtbank. De rechter is degene die bepaald of je wordt toegelaten in het traject. Als je wordt toegelaten krijg je te horen wanneer het Wsnp traject begint. Je krijgt dan ook een Wsnp bewindvoerder toegewezen.

Deze bewindvoerder zal controleren of verplichtingen worden nagekomen. Je mag bijvoorbeeld geen schulden maken. Als je meer hierover wilt weten kun je op de site vandemaas-verhoog.nl gaan om meer informatie te vinden. Als je drie jaar je aan alle afspraken houdt kun je met een schone lei weer beginnen.

 

Wat houdt dit Wsnp traject in?

Als je met het Wsnp-traject begint ga je de verplichting aan om de regels te volgen. Een deel van je inkomsten wordt gespaard voor de schuldeisers. Heb je een hoog inkomen dan spaar je meer dan bij een laag inkomen. Je kan dan namelijk niet veel sparen. Er zal altijd voldoende overblijven zodat je ervan kan leven. Als je in die drie jaar aan alle eisen je houdt dan ben je schuldenvrij. De rest van de schulden hoef je dan niet meer te betalen.

 

Welke verplichtingen zijn er in de Wsnp?

De verplichtingen die Wsnp vereist zijn vooral dat je geen nieuwe schulden maakt. Je bent verplicht te solliciteren wanneer je geen baan hebt of nog niet fulltime werkt. Je moet het project probleemloos doorlopen. Het is de bedoeling dat je een betaalde baan hebt. Ben je arbeidsongeschikt kun je hier ontheffing voor aanvragen.

Voor bepaalde acties moet je toestemming vragen bij de bewindvoerder. Bijvoorbeeld een verhuizing dient altijd aangegeven te worden. Als de Wsnp bewindvoerder opeist dat je afstand moet doen van bovenmatige spullen dien je dit te accepteren. Je houdt altijd contact met je bewindvoerder.